Op het ogenblik dat er sloopwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden aan je woning wordt er in het merendeel van de gevallen voor gekozen om deze uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat sloopwerkzaamheden een bepaalde nauwkeurigheid vereisen, daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er vaak gebruik dient te worden gemaakt van gespecialiseerd materiaal om de sloopwerken uit te kunnen voeren. Ben jij eveneens van plan om één of meerdere sloopwerkzaamheden uit te (laten) voeren en wil je daarvoor een beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf? In dat geval kan de onderstaande informatie jou ongetwijfeld van pas komen.

Waarom worden sloopwerken doorgaans uitbesteed?

Er zijn verschillende redenen aan te halen waarom sloopwerken in de praktijk het vaakst worden uitbesteed. In eerste instantie is er natuurlijk het feit dat er voor het uitvoeren van sloopwerken veelal aangepast materiaal is vereist. Een tweede aandachtspunt heeft betrekking tot de exacte onderdelen die gesloopt dienen te worden. Hou er bijvoorbeeld rekening mee dat dragende muren niet zomaar gesloopt kunnen worden. Doe je dat wel? Dan zal dat de stabiliteit van de woning in het gedrang brengen met alle gevolgen van dien.

Bovenstaande redenen zorgen er voor dat er in het merendeel van de gevallen door woningeigenaars dus voor wordt gekozen om de sloopwerken die ze willen uitvoeren uit te besteden. Je moet er dan natuurlijk wel rekening mee houden dat er hiervoor bepaalde kosten in rekening gebracht zullen worden. De kosten die worden aangerekend voor het uitvoeren van sloopwerken zijn in de praktijk altijd afhankelijk van meerdere factoren, namelijk:

  1. De tarieven die het sloopbedrijf in kwestie in rekening brengt;
  2. Mogelijke certificeringen die voor handen zijn;
  3. De complexiteit van de opdracht;
  4. De omvang van de sloopwerkzaamheden;

Je moet bij het laten uitvoeren van sloopwerkzaamheden dus altijd rekening houden met de bovenstaande aandachtspunten. Uiteraard is het altijd een vereiste om een precieze offerte te laten opmaken voor de sloopwerken die je wenst te laten uitvoeren.

Hoeveel kost sloopwerk?

Hierboven hebben we reeds aangegeven dat de kostprijs die voor sloopwerk wordt aangerekend altijd afhankelijk is van verschillende factoren. Maar weinig sloopwerken die uitgevoerd moeten worden zijn hetzelfde. Dit zorgt er voor dat het altijd de moeite waard is om meer in detail te bekijken hoeveel de verschillende vormen van sloopwerk nu precies kosten. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen bijvoorbeeld:

  • Slopen tot aan de muren;
  • Slopen tot aan de fundering;
  • Een compleet gebouw slopen;
  • Alles kaal maken;

Voor elk van bovenstaande, specifieke sloopwerkzaamheden wordt er een bepaalde kostprijs in rekening gebracht. Dat is echter nog maar één ding, want er kunnen ook bijkomende kosten aangerekend worden. Wat bijvoorbeeld in het geval er gebruik moet worden gemaakt van speciale kranen? Dan wordt de huurprijs voor dergelijke machines doorgaans altijd apart in de offerte aangegeven. Dit is uiteraard een stevige meerprijs waar je absoluut rekening mee zal willen houden. Hetzelfde geldt bovendien ook voor het huren van een eventuele container.

Welke keuzes beïnvloeden de prijs van het sloopwerk?

Sloopwerken zijn zoals eerder reeds aangegeven zeer specifieke werken die bijgevolg ook een erg concrete aanpak vereisen. Wanneer er sprake is van kleine sloopwerken kan het nog wel eens voorkomen dat mensen er voor kiezen om deze zelf uit te voeren. Op het ogenblik dat er sprake is van grotere sloopwerken waar bijgevolg ook meer gevaar bij komt kijken is dat doorgaans veel minder het geval. Het spreekt evenwel voor zich dat je niet graag op financieel vlak een sprong in het diepe zal willen wagen voor wat jouw sloopwerken betreft. Omwille van deze reden is het altijd nog van belang om rekening te houden met de onderstaande invloeden die een directe impact kunnen hebben op het prijskaartje van jouw sloopwerk.

Is er sprake van een draagmuur of niet?

Je moet er altijd rekening mee houden dat het slopen van een draagmuur gepaard gaat met een vrij stevig prijskaartje. De kostprijs voor het verwijderen van een dergelijke muur ligt dan ook heel wat hoger in vergelijking met de kosten voor het slopen van een muur die niet over een constructief karakter beschikt. Door bepaalde muren in je woning te behouden is het dus perfect mogelijk om een (aanzienlijk) bedrag uit te sparen.

De omvang van de sloopwerken

Eerder op deze pagina hebben we reeds aangegeven dat ook de omvang van de sloopwerken een zekere impact hebben op de kosten die in rekening worden gebracht. Hoe groter het karwei, des te hoger het totale prijskaartje, maar des te lager de individuele kosten per te slopen onderdelen komen te liggen. Hou hier dus zeker en vast rekening mee.

Gedeeltelijk zelf de sloopwerken uitvoeren?

Het slopen van een woning gebeurt altijd in fases. Dit zorgt er voor dat je in principe perfect de mogelijkheid hebt om een deel zelf te sloten en de belangrijkste, meest cruciale onderdelen van je huis te laten slopen door een gespecialiseerd bedrijf. Ook op deze manier is het uiteraard perfect mogelijk om de eindprijs van je sloopwerken aanzienlijk te drukken.